[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
26 คน
สถิติเดือนนี้
6912 คน
สถิติปีนี้
13124 คน
สถิติทั้งหมด
242318 คน
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามทัศนะของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เจ้าของผลงาน : จำรูญ วงศ์กระจ่าง, อรอุมา จันทร์ทอง
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 7402    จำนวนดาวน์โหลด : 5271 ครั้ง
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 11 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

 

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน รายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ 10 / ต.ค. / 2559
      รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในวิทยาลัยของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 6 / ก.ย. / 2559
      รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา และการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 6 / ก.ย. / 2559
      รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รายวิชาเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม รุ่นที่ 115/1,2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 2 / มิ.ย. / 2559
      รายงานการวิจัย การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ของผู้เรียน รหัสวิชา 1403-0049 วิชาการจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย โดยใช้โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในและนอกสถานศึกษา 12 / พ.ค. / 2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0